Hội thảo khoa học cấp Quốc Gia

GIÁO DỤC KĨ THUẬT - CÁC XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ VÀ THÁCH THỨC

THÔNG BÁO (Về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia)

GIÁO DỤC KỸ THUẬT - CÁC XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ VÀ THÁCH THỨC
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Sư phạm kỹ thuật, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, một số viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo trong cả nước tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về “Giáo dục kỹ thuật – các xu hướng công nghệ và thách thức” vào ngày 16 tháng 9.

Mục đích của Hội thảo

- Công bố các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp của các nhà khoa học, nhà giáo, các nghiên cứu sinh, học viên cao học đang giảng dạy và học tập ở các cơ sở đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp, viện nghiên cứu trong cả nước.

- Tập hợp đội ngũ cán bộ khoa học, giảng viên đang giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành kỹ thuật của các trường Đại học, Cao đẳng để gặp gỡ trao đổi, thảo luận nhằm đáp ứng sự phát triển của lĩnh vực giáo dục kỹ thuật trong bối cảnh phát triển các xu hướng công nghệ hiện đại.

- Vận dụng những kết quả nghiên cứu trên thế giới về giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp vào thực tiễn Việt Nam.

Chủ đề của hội thảo

 • Triết lí và quan điểm về giáo dục kĩ thuật và nghề nghiệp
 • Lí luận và công nghệ dạy học hiện đại
 • Phát triển chương trình giáo dục kĩ thuật
 • Đánh giá và kiểm định chất lượng trong giáo dục kĩ thuật và nghề nghiệp
 • Quản lí giáo dục kĩ thuật và nghề nghiệp
Ban Tổ chức

Trưởng ban: PGS.TS. Trần Văn Tớp – Phó Hiệu trưởng trường ĐHBK Hà nội
Phó trưởng ban: PGS.TS. Trần Việt Dũng – Viện trưởng viện Sư phạm kỹ thuật
Các thành viên: PGS. TS. Cao Văn Sâm (Tổng cục Dạy nghề), TS. Hoàng Thị Minh Phương (Trường Đại học SPKT Vinh), PGS.TS. Lê Huy Hoàng (Đại học Sư phạm Hà nội), PGS.TS. Lê Cung (trường ĐHBK Đà nẵng)

Ban Khoa học

Trưởng ban: PGS.TS. Trần Khánh Đức
Các thành viên: GS.TSKH. Nguyễn Minh Đường, PGS.TS.Thái Thế Hùng, GS.TS. Phan Văn Kha, PGS.TS. Nguyễn Khang, PGS.TS. Nguyễn Văn Khôi, GS.TS. Nguyễn Xuân Lạc, GS.TS. Nguyễn Lộc, PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng, PGS.TS. Ngô Tứ Thành, GS.TS. Nguyễn Đức Thuận, Assoc. Prof. Arun Patil.

Ban Thư kí

Trưởng ban: PGS.TS. Thái Thế Hùng
Các thành viên: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang, PGS.TS. Ngô Tứ Thành, TS. Nguyễn Tiến Long, TS. Lê Huy Tùng, TS. Vũ Thị Lan, TS. Bùi Thị Thúy Hằng, ThS. Phạm Hồng Hạnh, ThS. Bùi Ngọc Sơn, ThS. Hà Thị Lệ Hiền, ThS. Trần Thị Phương Liên, ThS. Đặng Thu Hương, ChV. Trần Thị Khánh Hương.

Định dạng bài viết

Báo cáo tóm tắt: Báo cáo tóm tắt bằng 02 thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh. Dung lượng không quá 300 từ, văn bản dùng Microsoft Word, font Unicode Time New Roman 13pt, dãn dòng 1.5. Tên bài dùng font 14pt, in đậm, căn giữa. Họ và tên tác giả và địa chỉ (cơ quan công tác, điện thoại, email) dùng font Time New Roman 12, in nghiêng, căn giữa, viết ngay sau tên bài.

Báo cáo toàn văn: Báo cáo toàn văn không quá 8 trang, đánh máy với định dạng bài viết theo tiêu chuẩn của Tạp chí Khoa học giáo dục:

 • Tên bài dùng font 14pt, in đậm, căn giữa. Họ và tên tác giả và địa chỉ (cơ quan công tác, điện thoại, email) dùng font Time New Roman 12, in nghiêng, căn giữa, viết ngay sau tên bài. Bài viết được đánh máy bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng multiple 1.2, before 0 pt, after 6 pt, soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word trên khổ A4. Hình vẽ rõ ràng, không quá 17x14 cm. Tên hình vẽ dưới hình. Tên bảng nằm phía trên bảng.
 • Bài viết được qui định viết theo trình tự: Tóm tắt (ý tưởng và nội dung tóm tắt) bằng tiếng Việt và tiếng Anh, từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh, mở đầu (tóm tắt tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề, đặt vấn đề), nội dung (phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã được thực hiện), kết quả nghiên cứu và tài liệu tham khảo.
 • Tài liệu tham khảo đặt theo thứ tự abc và sắp xếp như mẫu dưới đây:
  [1] Đỗ Huân; Tiếp cận mô đun trong cấu trúc chương trình đào tạo nghề; Viện nghiên cứu Phát triển Giáo dục, 1994. [2] Judy McKimm; Curriculum design and development; Imperial College Centre for Educational Development, UK, 2007. [3] Viện Sư phạm Kĩ thuật; Chương trình giáo dục đại học 2007 (Theo học chế tín chỉ); Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007.

Bài gửi tham dự hội nghị được trình bày bằng một trong 2 thứ tiếng: tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Các bài viết sẽ được đăng tại Kỷ yếu hội thảo có đăng kí số ISBN, Một số bài viết có chất lượng sẽ được chọn lọc để đăng tại tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Định dạng bài viết

Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các đồng nghiệp tham gia viết bài và báo cáo tại hội thảo.

Địa chỉ liên hệ và đăng kí gửi bài viết tham dự: Văn phòng Viện Sư phạm kỹ thuật, P402 - nhà D5, trường đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bản mềm (theo định dạng word và pdf) xin gửi về địa chỉ email: sepd@hust.edu.vn

Thời gian gửi báo cáo tóm tắt: xin gửi trước ngày 01/6/2016

Thời gian gửi báo cáo toàn văn: xin gửi trước ngày 31/7/2016

Thông tin liên hệ

Website: http://spkt-bkhn.edu.vn/hoithaokhoahoc2016.htm

Liên hệ trực tiếp Ban tổ chức:

Văn phòng Viện Sư phạm kỹ thuật

 • Điện thoại: 04-38681432

PGS. TS. Thái Thế Hùng

Hoặc Ths. Nguyễn Thị Hương Giang,